Vodja in uspešno vodenje tima

Vodja, ki dobro pozna lastne močne in šibke točke, je le-te prepoznati tudi v svojih zaposlenih. Na ta način svoje zaposlene razume in sprejema njihovo mnenje, s pomočjo čustvene inteligence pri delu z ljudmi pa oblikuje tim močnih posameznikov. Tako kot v vsakdanjem življenju pa tudi znotraj delovnega okolja slej ko prej pride do konfliktov in težav. V težavnih situacijah dobre vodja svoje zaposlene sprejema in posluša, hkrati pa težav ne pomete pod preprogo, temveč se jih loti razumsko. Med poglavitne častnosti, ki naj bi jih imel vsak vodja, poleg delavnosti in ambicioznosti prištevamo tudi visoko razvito stopnjo čustvene inteligence pri delu z ljudmi. Ta ne pride v poštev zgolj v vsakdanji komunikaciji, temveč tudi pri reševanju konfliktov v podjetju ter vsakodnevnem vodenju tima. Med sestavine čustvene inteligence med drugim prištevamo samozavedanje, motiviranost, samoobvladovanje, dobro razvite socialne veščine ter empatijo. Vse našteto vodji pomaga pri razumevanju lastnih čustev ter upravljanju s čustvi zaposlenih v podjetju. Šele vodja, ki dobro pozna samega sebe, je zmožen prepoznavati tudi močne in šibke točke svojih zaposlenih, slednje pa razviti v prednosti. Čeprav tudi znotraj podjetja ni vedno vse idealno, zmore uspešen vodja ohranjati trezno glavi tudi v težavnih situacijah, na ta način pa reševati konflikte v podjetju.