Zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora je za podjetja izjemnega pomena

Odgovornost vodilnih organov v podjetjih in družbah je dan danes vse bolj kompleksna, saj so tudi naloge organov vodenja vse težje in vse bolj zapletene, segajo pa na veliko področij. Tudi organizacije so postale s procesom globalizacije vse bolj povezane ter so tako tudi na mednarodni ravni izpostavljene številnim tveganjem, člani poslovodstva pa se morajo zato hitreje prilagajati stalno spreminjajočim se razmeram.

Zavarovanje odgovornosti članov uprav vodenja in nadzora je v tujini bolj razširjeno kot pri nas

Medtem, ko je v tujini zavarovanje odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev pravzaprav že stalna praksa, je omenjeno področje v Republiki Sloveniji šele v začetku svojega razvoja. V Sloveniji lahko dan danes najpogosteje izbiramo med dvema oblikama zavarovanja:

  • zavarovanje odgovornosti članov vodenja in nadzora za fizične osebe,
  • korporativno zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora.

Najpomembnejša razlika med navedenima vrstama zavarovanja je v tem, da je pri korporativnih zavarovanjih sklenitelj zavarovanja družba, zavarovane pa so tako fizične osebe zaposlene v podjetju, kot tudi družba, kadar bi ta morala pokriti škodo v imenu fizične osebe, zaposlene v taki družbi.

Zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora se lahko sklepa za različne vsote, najpogosteje pa vsoti znašata 250.000 EUR ali 500.000 EUR. Zavarovanci za tako zavarovanje plačujejo mesečno premijo od približno 40 do 120 EUR, premija pa je odvisna od višine zavarovalne vsote in od števila funkcij, ki jih zavarovalna polica krije. Z relativno majhnim stroškom si tako lahko vodilni v podjetju zagotovijo možnost mirnega in preudarnega opravljanje svojega dela. Verjetno je, da se strošek zavarovalnine veliko manjšim podjetnikom zdi nepotreben, vendar razumski argumenti tega stališča ne podpirajo. Za primer lahko navedemo primer tožbe zaposlene v nekem manjšem podjetju, ki se je ukvarjalo s prodajo telekomunikacijske opreme. Nekdanja delavka tega podjetja je tožila direktorja zaradi škode, ki ji je bila povzročena zaradi diskriminacije na delovnem mestu. Sodišče ji je prisodilo odškodnino v višini 14.500 EUR. Ko ta strošek primerjamo s povprečno mesečno premijo zavarovanja lahko ugotovimo, da bi se zavarovanje odgovornosti še kako splačalo skleniti.

zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora

So D&O zavarovanja v slovenskih podjetjih res urejena?

V marsikaterem podjetju v Sloveniji trdijo, da imajo D&O zavarovanja »urejena«. Vendar se je tukaj potrebno vprašati, na kakšen način so ta zavarovanja urejena in ali imajo police sklenjene v primernih zneskih, dogovorjena ustrezna kritja ter trajanja zavarovanj. Prav tako je potrebno preveriti, kaj se bo z njimi zgodilo v primeru združitev ali prevzemov ali celo menjav poslovodstva.

Konferenca o zavarovanju odgovornosti organov vodenja in nadzora

S tem namenom smo v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o., priredili Konferenco o zavarovanju odgovornosti organov vodenja in nadzora. Konferenca se bo odvila 24. 5. 2018, v dvorani Uradnega lista RS, na Dunajski cesti 167 v Ljubljani. Delavnica je namenjena investitorjem, članom uprav, vodstvom civilnodružbenih organizacij (javna uprava, zdravstvo, izobraževanje …), članom nadzornih svetov, regulatornim organom, odvetniškim družbam in zavarovalnim posrednikom.

Kakovostna predavanja in delavnice bodo pomagala do odgovorov na različna vprašanja

Na Konferenci o zavarovanju odgovornosti bodo predavala nekatere zveneča imena. Tako je potrebno izpostaviti Kevina M. LaCroixa, ki se ukvarja z zavarovanjem odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev (D&O) že več kot 35 let. Trenutno je izvršni podpredsednik družbe RT ProExec v kraju Beachwood v Ohio. Poleg Kevina M. LaCroixa bodo nastopali še Peter Schlamberger in David Premelč. Peter Schlamberger je izvršni direktor in ustanovni partner v družbi Polaris Corporate Solutions GmbH in se lahko pohvali z več kot 17 letnimi izkušnjami na mednarodnih trgih specialističnih odgovornostih zavarovanj in pozavarovanj.

Strokovnjaki, ki bodo predavali, bodo svoje znanje predajali na razumljiv in poslušalcem prijazen način. Ker se zavedamo, da zgolj teoretična podlaga velikokrat ne zadostuje, se bomo na Konferenci o zavarovanju odgovornosti organov vodenja in nadzora poglobili tudi v praktična vprašanja o zavarovanju odgovornosti, na katera bomo podali odgovore, ki bodo udeležencem konference koristila v praksi.

zavarovanje odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev

Prijava na Konferenco o zavarovanju odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev

Prijava na Konferenco o zavarovanju odgovornosti članov uprav vodenja in nadzora je mogoča tudi preko spleta. Zavarovanje odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev bo znatno pripomoglo k konkurenčnosti podjetja in varnosti samega vodilnega kadra. Redna cena konference znaša 180,00 EUR brez DDV, vendar v primeru prijave do 26. 4. 2018 posameznik prejme 15 % popusta. Prav tako 10 % popusta prejme vsaka, ki s seboj pripelje še enega udeleženca. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400240518. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

V primeru dodatnih vprašanj smo na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer bomo z veseljem odgovorili na vprašanja o Zavarovanju odgovornosti članov uprav vodenja in nadzora in D&O zavarovanju ter vam tako pomagali pri odločitvi o obisku konference, ki jo pripravljamo.