Zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora je za podjetja izjemnega pomena