Zelena streha z večplastno sestavo, majhno težo in debelino tudi za lahke podkonstrukcije

Zelena streha – sestava ekstenzivne zazelenitve Xeroflor je večplastna, zadnjo plast pa predstavlja vegetacijska plast z rastlinami, ki so skrbno izbrane in prilagojene okolju, v katerem bodo rasle. Zgodba o sistemu zelenih streh Xeroflor se je začela pred 40 leti. Takrat smo pričeli z vzgojo travne ruše. Razvoj in števila testiranja pa so privedli do ekstenzivne »preproge« Xeroflor, ki omogoča izvedbo ozelenitve ravnih in poševnih streh. Danes poznamo in vzgajamo rastline, ki so v primerjavi z ostalimi odpornejše na mraz, vročino, sušo, senco ali neposredno izpostavljenost sončni svetlobi. Te rastline na zelenih strehah uspešno kljubujejo škodljivim substancam v zraku ter zadržujejo vlago. To znanje nam omogoča, da smo pri izvedbi zelenih streh najuspešnejši. Zaradi svoje majhne površinske teže je to edina zelena streha, ki omogoča izvedbo tudi na lahkih podkonstrukcijah. Obrnjene zelene strehe ali klasične zelene strehe so precej težje in zahtevajo »masivno« konstrukcijo. Z zazelenitvijo Xeroflor pa lahko brez večjih težav ozelenimo tudi lahke nosilne konstrukcije. Ekstenzivno zazelenitev Xeroflor danes proizvajajo v številnih državah. Zaradi želje, da se ekstenzivna zazelenitev Xeroflor proizvaja in vzgaja v okolju, kjer bo uporabljena ter zaradi povečanega povpraševanja, podjetje Norik d.o.o., kot licenčni partner in ekskluzivni zastopnik, zazelenitev Xeroflor od leta 2007 proizvaja v Sloveniji. Tako je ekstenzivna zazelenitev Xeroflor »domačega« izvora vedno na razpolago v poljubnih količinah.

Rastline na zeleni strehi

Zelena streha niso le rastline, ki se bohotijo na njej!

Estetski in naraven videz, ekološka osveščenost, večje bivanjsko udobje – vse to so razlogi, zakaj postajajo zelene strehe v Sloveniji vedno bolj priljubljene. Sistem ekstenzivne zazelenitve Xeroflor je sistem predhodno vzgojenih »preprog«, ki omogoča hitro in enostavno, predvsem pa lahko izvedbo ozelenitev ravnih in poševnih streh, zaradi svoje majhne površinske teže pa tudi izvedbo nadstreškov in ostalih streh z lahko podkonstrukcijo. Sestava zelene strehe je večplastna, zgornja plast pa so rastline in vegetacija, ki ne potrebujejo nobenega vzdrževanja, zalivanja ali košenja. Vegetacijska plast v sestavi zelene strehe torej zagotavlja odlično rast rastlin brez dodatnih del in vzdrževanja. Z ekstenzivno zazelenitvijo Xeroflor smo uspeli uresničiti preprosto željo ponuditi enostaven, zanesljiv in optimalno obstojen sistem zazelentive strehe, ki je primeren za veliko število različnih streh. Sistem zelene strehe Xeroflor ni samo vegetacijska plast. Sestava zelene strehe je veliko bolj kompleksna. Sestavljajo jo: drenažni sloj Xerodrain, vodovpojni filc kot vodni »akumulator« in vegetacijska »preproga« Xeroflor s Xeroterr substratom in različnimi rastlinami. Z ustreznim variacijami sestavnih komponent lahko zagotovimo pravilno in trajno zazelenitev različnih vrst streh.

Prednosti zelenih streh

Zelene strehe imajo veliko prednosti pred klasičnimi strehami. Ne le, da pripomorejo k lepšemu estetskemu videzu, velike koristi imajo tudi za okolje in ljudi. Kompaktna vegetacijska plast preproge Xeroflor v sestavi zelene strehe onemogoča kakršnokoli izpiranje in odnašanje humusa, streho zaščiti pred mehanskimi in meteornimi vplivi, izboljšuje toplotne in zvočne izolativnosti konstrukcije in s tem povečuje bivanjsko udobje. Poskrbi pa tudi za zadrževanje meteorne vode in s tem zmanjšanje obremenitve infrastrukture odvajanja meteornih voda ob nalivih. Zelene strehe v Sloveniji lahko vidimo povsod, prijetna osvežitev so predvsem v mestih, kjer je zelenih površin zelo malo.

zelene strehe

Ekstenzivne zelene strehe z majhno površinsko težo in debelino

Zaradi svoje majhne površinske teže (maksimalno 50 kg/m2) in (3–5 cm) debeline je zelena streha Xeroflor praktično edina rešitev, ki omogoča izvedbo ozelenitve streh in nadstreškov z lahko podkonstrukcijo (trapezna pločevina, les ipd.). Obrnjene zelene strehe in klasične zelene strehe so namreč precej težje in zahtevajo »masivno« nosilno podkonstrukcijo. Zelene strehe Xeroflor so predhodno vzgojene »preproge« ekstenzivne zazelenitve, ki omogočajo, da je streha zelena v trenutku, ko je »preproga«” Xeroflor položena na streho. Neprestane raziskave in razvoj zagotavljajo stalen napredek in visoko kvaliteto, ki omogoča, da podrastje in rastline sistema Xeroflor na strehi rastejo brez posebnega vzdrževanja in dodatnih del. Zaščita strehe, varovanje narave in okolja ter sposobnost podrastja in rastlin, da uspevajo v ekstremnih pogojih, so vidiki, ki so bili preizkušeni, raziskani in potrjeni s številnimi strokovnimi mnenji. Zelena streha Xeroflor predstavlja enostavno, ekološko, ekonomično in okolju prijazno rešitev za ozelenitev različnih vrst streh.

Zazelenitev ravne strehe

Pred začetkom polaganja »preproge« Xeroflor je potrebno na strehi izvesti vsa hidroizolacijska dela, položiti toplotno izolacijo in glede na izvedbo strehe izvesti obtežbo toplotne izolacije Styrodur 3035 CS s prodcem, ki istočasno predstavlja tudi drenažni sloj za ekstenzivno zazelenitev. Na predhodno zaključeno streho sledi polaganje filca XF 159. To je 1200 g filc, ki služi kot »akumulator« vode. Z akumulacijo vode omogoča, da ima ekstenzivna zazelenitev Xeroflor zagotovljeno vlago za preživetje tudi v suhem vremenu. Ko je filc XF 159 položen, sledi polaganje preproge ekstenzivne zazelenitve Xeroflor XF 301. V primeru, da ozelenjujemo streho z lahko podkonstrukcijo, si plasti v sestavi zelene strehe sledijo takole: vegetacijska plast Xeroflor XF 301, filc kot akumulator vode XF 159, mehansko pritrjena hidroizolacija, toplotna izolacija, parna zapora, nosilna trapezna površina. Ekstenzivna zazelenitev Xeroflor je primerna tako za izvedbo ravnih kot poševnih zelenih streh. Zaradi svoje majhne površinske teže je ena redkih zazelenitev, ki omogoča izvedbo zelene strehe na lahki podkonstrukciji. V kolikor ima objekt masivno betonsko podkonstrukcijo, je najprimerneje izvesti kombinirano obrnjeno zeleno streho oziroma tako imenovano »duo« streho.